Kontakt

Allesta d.o.o.

Maloprodaja

Ulica Martina Divalta 181, 31000 Osijek

 • Tel.: +385 (0)31 325 928
 • Mob.: +385 (0)99 231 94 88
 • Faks: +385 283 320
 • E-mail: allesta@allesta.hr

Podaci o tvrtci:

 • Sjedište tvrtke: Mostarska 95, 31000 Osijek
 • Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Osijeku
 • Temeljni kapital: 20.000,00 kn
 • Direktorica: Anđelka Golubović
 • Banka: Privredna banka Zagreb
 • Broj računa: HR0323400091110488476
 • OIB: 70375501287